آگهی مزایده حضوری کامیون کمپرسی

آگهی مزایده حضوری کامیون کمپرسی

شهرداری علی آباد کتول با استناد به مجوز شماره ۵۱۲ مورخ  ۱۳۹۷/۰۷/۲۱شورای محترم اسلامی شهر ،  در نظر دارد یک دستگاه کامیون کمپرسی خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

آگهی مزایده حضوری کامیون کمپرسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

منبع خبر

شهرداری علی آباد کتول

شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

    نظرات