اصالت، شفافیت در عمل و تعهد به کار است که مسیر توسعه را هموار می...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در آیین تودیع ومعارفه معاون طرح وتوسعه که با حضور مدیرعامل، معاون طرح وتوسعه، مدیران و جمعی از کارشناسان طرح و توسعه برگزار گردید از خدمات مهندس محسن کیوان نیا معاون طرح و توسعه تقدیر و مهندس محسن رضوی به عنوان سرپرست معاونت طرح و توسعه معرفی گردید.دراین مراسم همکاران طرح وتوسعه، مجریان طرحها وکارشناسان بخشهای مختلف این معاونت با بیانات خود و تبریک به مهندسی رضوی از زحمات مهندس کیوان نیا تقدیر به عمل آوردند.

در ادامه جلسه جوادی مدیر روابط عمومی با اشاره به فعالیتهای ماندگار معاونت طرح و توسعه، بر لزوم فعالیتهای انجام شده برای همه آحاد جامعه  و به ویژه نسل نو از دستاوردهای نظام اسلامی در بخش آب تاکید کرد.

در ادامه درویشی مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت اخلاق حرفه ای وتعهد به کار، لزوم تعهد سازمانی و داشتن برنامه برای آینده را جزو ضروریات دانست که می تواند توام با آینده نگری ضامن شفافیت وسلامت سازمانی نیز باشد.

درویشی تصمیم گیری را فرآیندی حساس و سخت دانست و مسئولیت را موهبتی گذرا دانست که نباید به مقام ومنصب وابستگی پیدا کرد وی با بیان اینکه خدمت زمانی می تواند دلنشین باشد که بتواند رضای خداوند و رفاه جامعه را به همراه داشته باشد بر استفاده درست از جایگاه و رعایت مصالح مملکت و سوء استفاده نکردن از موقعیتها تاکید کرد. درویشی با تکیه بر بقای اصالت افراد و شان درونی آنها به تعهد بر حفاظت از منابع مالی، و تقویت بعد سلامت  کاری وفنی را عاملی برای تعامل سازنده با مراجع ودستگاههای نظارتی بالادستی عنوان و بر لزوم شفافیت در همه امور تاکید نمود. درویشی فعال کردن بخش انسانی و فیزیکی در پروژه ها را جزو زیرساختهای حیاتی طرح وتوسعه دانست که باید با دوری از افتراق و دو دستگی سازمانی، رعایت عدالت اداری  و اخلاق حرفه ای و با کار تیمی محقق گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات