محسن رضوی سرپرست معاونت طرح و توسعه شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه محسن رضوی سرپرست معاونت طرح وتوسعه شد. تجارب علمی و فنی موثر در کسوت مجری طرحهای بزرگ در حوزه آب پنج استان غرب کشور، اشراف برکار، شفافیت در عمل، پیگیری ومجاهدت مجدانه و نظم و انضباط عملیاتی از نکات بارز شخصیت کارشناسی محسن رضوی است. وی تجارب موفقی در کسوت کارشناس طرحهای مطالعاتی توسعه منابع آب، طرحهای آبرسانی دراستانهای لرستان، همدان، وکردستان وحوزه ستادی آب منطقه ای غرب را در کارنامه خود دارد. طرح ملی سیروان بزرگ، سدهای مخزنی متعدد در استانهای غربی کشور، شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت در بخشهای مختلف حوزه ستادی شرکت از دیگر فعالیتهای نامبرده است. سرپرستی امور مهندسی، مدیر دفتر فنی، مدیر دفتر طرحهای رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای غرب و مدیر دفتر مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، وی را به عنوان یکی از زبده ترین کارشناسان و مدیران کارآزموده و فنی در سطح منطقه معرفی کرده است.

عضویت در کمیته های مختلف و گذراندن دوره های آموزشی متعدد و مرتبط به مشاغل مورد تصدی رضوی را مردی تجربه مند و اهل تعامل ساخته است که مورد وثوق و مشاوره برای حل بسیاری از مشکلات فنی– اجرایی در کمیته فنی شرکت بوده است. رضوی دانش آموخته کارشناسی مهندسی آبیاری از دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی است. اعتقاد به کارگروهی و تیمی، دارا بودن دانش فنی به روز، تقید به رفتار تعاملی با کارشناسان و توجه به اصول مهندسی ارزش در صیانت از منابع مالی و شفافیت در عمل از خصیصه های بارز اخلاقی مهندسی محسن رضوی است که برای او و تیم کاری اش  سلامت وتوفیق مسئلت می نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات