رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان از غرفه شرکت آب منطقه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان در چهارمین روز از برپایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب،مهندس فغفوری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان از غرفه شرکت آب منطقه ای زنجان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت آب منطقه ای زنجان در خصوص تامین آب صنایع در زنجان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان در چهارمین روز از برپایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب،مهندس فغفوری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان از غرفه شرکت آب منطقه ای زنجان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت آب منطقه ای زنجان در خصوص تامین آب صنایع در زنجان قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات