آغازبهره برداری از طرح آبرسانی به روستای کش ارخی ش...

آغازبهره برداری از طرح آبرسانی به روستای کش ارخی ش...

آغازبهره برداری از طرح آبرسانی به روستای کش ارخی شهرستان شوط

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی وفرماندار شوط، بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای «کش ارخی» این شهرستان آغاز شد.

این طرح با صرف اعتباری بالغ برسه میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال توسط شرکت آب وفاضلاب روستایی اجرا وبا بهره برداری ازآن، ۲۲۶ خانوار روستایی با ۹۰۰ نفر جمعیت از نعمت آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار شدند.

همزمان با این مراسم، عملیات اجرایی آبرسانی به مجتمع ۱۰۶ روستایی شهید امینی در شهرستان های شوط، چایپاره و پلدشت نیز آغاز شد.

این طرح با هدف تامین و ارتقای کیفیت وکمیت آب شرب در۵۲ روستای شهرستان چایپاره، ۳۳ روستا در شهرستان شوط و ۲۱ روستا درشهرستان پلدشت طراحی واجرا خواهد شد.

آب مورد نیاز برای این روستاها از محل سه حلقه چاه حفرشده با برداشت ۹۰لیتر درثانیه تامین ودر اجرای آن ۱۹۵ کیلومترخط انتقال و ۷۰ کیلومتر شبکه توزیع آب طراحی شده است.

شرکت آب وفاضلاب روستایی برای اجرا واتمام این طرح، یک هزارو ۷۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص و با بهره برداری ازآن، نه هزارو ۴۰۰ خانوار روستایی با ۳۶ هزار نفر جمعیت ازآب آشامیدنی پایدار، سالم وبهداشتی برخوردار خواهند شد.

طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خط انتقال آب روستاهای«مخور» و «ملک لو» شهرستان شوط دیگر طرحی بود که عملیات اجرایی آن با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و فرماندار شوط و سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی، آغاز شد.

در اجرای این طرح، سه کیلومتر خط انتقال آب و ۱۵ کیلومتر لوله گذاری شبکه داخلی پیش بینی شده است.

۱۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاصی به این طرح است که با اتمام آن مشکلات آب آشامیدنی ۶۵۸ خانوار روستایی با دو هزارو ۴۹۱ نفر جمعیت مرتفع خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات