حضور مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان سمنان در صدا و سیما ی مرکزاستان سمنان

حضور مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان سمنان در صدا و سیما ی مرکزاستان سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات