حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان در جلسه میز خدمت

حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان در جلسه میز خدمت

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات