گزارش تصویری آیین بهره برداری از ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت ا اسدآباد۲ وخطوط برق رسانی به شهرک صنعتی امام رضا (ع) ملایر وپست همدان۶ .

گزارش تصویری آیین بهره برداری از ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت ا اسدآباد۲ وخطوط برق رسانی به شهرک صنعتی امام رضا (ع) ملایر وپست همدان۶ .

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات