وزیر برق عراق از مرکز راهبری شبکه برق کشور بازدید کرد

وزیر برق عراق از مرکز راهبری شبکه برق کشور بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی، یکی از اهداف این سفر توسعه همکاری در زمینه تبادل برق و راه اندازی بازار برق در کشور عراق است که به همین منظور در ابتدای این سفر، بازدیدی از مرکز راهبری شبکه برق کشور در شرکت مدیریت شبکه برق ایران صورت گرفت.
در بازدیدی که توسط وزیر برق عراق به همراه "همایون حائری" معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی صورت گرفت، "داود فرخزاد" مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با ارائه گزارشی به تشریح چگونگی فعالیت های این مرکز در زمینه حفظ امنیت و پایایی شبکه برق کشور پرداخت.
دکتر فرخزاد در ادامه سخنان خود، با تشریح ساختار، دورنما و توانمندی های بازار برق ایران زمینه آشنایی بیشتر با این بازار برای ادامه همکاری ها در آینده را فراهم کرد.
گفتنی است پیش از این یک دوره آموزشی توسط معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران با محوریت بازار برق در عراق برگزار شده است که دوره بعدی آن در ایران برگزار خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات