کمیسیون تخصصی نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی روز سه شنبه شانزدهم بهمن تشکیل جلسه داد .

کمیسیون تخصصی نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی روز سه شنبه شانزدهم بهمن تشکیل جلسه داد .


کمیسیون تخصصی نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی روز سه شنبه شانزدهم بهمن تشکیل جلسه داد .
در پایان جلسه مهندس مریوانی دبیر کمیسیون در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون فنی و اجرایی توافق شد تا در چهار زمینه ژئوتکنیک،گودبرداری، بتن و جوش و مقاومت مصالح و نحوه ارزیابی نتایج آزمایشگاهی ،کارگروه‌هایی برای بررسی جزئیات هر موضوع تشکیل و برای هر یک از چهار موضوع یاد شده دبیرخانه هایی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، دبیرخانه های ژئوتکنیک و گودبرداری در تهران، دبیرخانه بتن و جوش و مقاومت مصالح در اصفهان و دبیرخانه ارزیابی نتایج آزمایشگاهی در فارس مستقر می شوند. و پیش نویس های ارائه شده از سوی دبیرخانه های یاد شده در این کمیسیون جمع بندی می گردد. از انجمن ژئوتکنیک تهران هم در این کارگروه حضور خواهند داشت.
مهندس مریوانی این اقدام را در پی نظرخواهی از تعدادی از اعضای سازمان های نظام مهندسی و برخی انجمن‌های صنفی دانست که در مورد شیوه نامه تشخیص صلاحیت در مواردی چون ژئوتکنیک و گودبرداری، با آنها رایزنی شده است.
به گفته وی در نشست یاد شده، پیشنهاد شده بود کارگروه‌هایی تشکیل و در زمانی کوتاه موضوعات را بررسی و پیش نویسی پیش نویس خود را جهت ارسال به شورای مرکزی تدوین و ارائه کنند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات