بررسی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) در کمسیون آموزش شورای مرکزی

بررسی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) در کمسیون آموزش شورای مرکزی


کمسیون آموزش شورای مرکزی روز سه شنبه ۱۶ بهمن تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، نخستین دستور جلسه این کمیسیون سنجش پایان دوره ها بود که در شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره های آموزشی تمدید و ارتقاء پایه بر عهده شورای مرکزی گذاشته شده است.
به گفته دکتر جوان مجیدی، رئیس کمیسیون آموزش شورای مرکزی، پیش‌نویس تهیه شده قبلی در این زمینه مرور و مقرر شد نشستی با حضور نمایندگانی از سازمان سنجش نیز برگزار و نظرات آنان اخذ گردد تا پس از جمع بندی، پیش نویس شیوه نامه تدوین و به هیئت رئیسه شورای مرکزی و سپس وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.
وی افزود: گزارشی از کمیته های تشکیل شده در زمینه ثبت اسناد و محتواهای آموزشی رشته های تخصصی نیز که مشتمل بر تعداد ساعات و منابع و محتوای دروس است، بررسی شد تا در هفته آینده در نشستی که در دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور اساتید مدعو برگزار می شود، این تغییرات و اصلاحات نهایی گردد.
همچنین پیرو جلسات قبلی که در زمینه آموزش سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) برگزار شده است، مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه برای آموزش این سیستم در استان‌ها به صورت رایگان تهیه و بسته های این دوره های آموزشی از طریق شورای مرکزی فراهم گردد.
گفتنی است سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان ها دارد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات