جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با مدیرعامل شرکت رخام سازه شیروان در خصوص رفع مشکلات شرکت مذکور چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با مدیرعامل شرکت رخام سازه شیروان در خصوص رفع مشکلات شرکت مذکور چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات