جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خصوص تحویل کتابخانه گلستان شهر بجنورد، مجتمع ف...

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خصوص تحویل کتابخانه گلستان شهر بجنورد، مجتمع ف...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات