دردیدار متولیان محیط زیست با فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی عنوان شد: ضرورت زدودن ذهنیت بهره کشی صرف از طبیعت

دردیدار متولیان محیط زیست با فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی عنوان شد: ضرورت زدودن ذهنیت بهره کشی صرف از طبیعت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات