استاندار خوزستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مدیران خوب و ارزشمند استان دانست که با درک صحیح و جامع و دانستن موانع و تنگناهای صنعت،تعهدات کاری خود در رعایت مسائل زیست‌ محیطی را نیز به‌خوبی و با مدیریت شایسته دنبال می‌کند
   
   مراسم تجلیل از تلاشگران حوزه محیط زیست در واحدهای صنعتی- خدماتی سبز منتخب کشوری در سال ۱۳۹۶ با حضور استاندار خوزستان

استاندار خوزستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مدیران خوب و ارزشمند استان دانست که با درک صحیح و جامع و دانستن موانع و تنگناهای صنعت،تعهدات کاری خود در رعایت مسائل زیست‌ محیطی را نیز به‌خوبی و با مدیریت شایسته دنبال می‌کند مراسم تجلیل از تلاشگران حوزه محیط زیست در واحدهای صنعتی- خدماتی سبز منتخب کشوری در سال ۱۳۹۶ با حضور استاندار خوزستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات