انجمنهای زیست محیطی شوشتر آخرین نهال های تولیدی خود را به دانش آموزان استثنایی هدیه نمودند

انجمنهای زیست محیطی شوشتر آخرین نهال های تولیدی خود را به دانش آموزان استثنایی هدیه نمودند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات