آبرسانی، توزیع علوفه، ایجاد فارو و مسدود نمودن تردد غیر مجاز به داخل منطقه حفاظت شده توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

آبرسانی، توزیع علوفه، ایجاد فارو و مسدود نمودن تردد غیر مجاز به داخل منطقه حفاظت شده توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات