دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با امام جمعه وبخشدار نگار،شهرستان بردسیر

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با امام جمعه وبخشدار نگار،شهرستان بردسیر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات