برگزاری جلسه قرائت زیارت حضرت فاطمه (س) توسط اموربانوان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

برگزاری جلسه قرائت زیارت حضرت فاطمه (س) توسط اموربانوان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات