نظارت بر عملکرد صنایع از طریق خود اظهاری و صدور اخطاریه در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷

نظارت بر عملکرد صنایع از طریق خود اظهاری و صدور اخطاریه در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات