موفقیت مرحله دوم ساماندهی سایت های گورخر در استان یزد

موفقیت مرحله دوم ساماندهی سایت های گورخر در استان یزد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات