عوارض محلی،صنفی،پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری نهاوند به تصویب رسید

عوارض محلی،صنفی،پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری نهاوند به تصویب رسید

به اطلاع شهروندان محترم شهر نهاوند می رساند :

دفترچه عوارض محلی- صنفی - پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری نهاوند  با تصویب شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۱۱۰۴ در مورخه ۱۵/۱۱/۹۷ مورد تایید وتصویب هیئت محترم تطبیق مصوبات قرار گرفت.

شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات