جشنواره غذای محلی به همت شهرداری با حضور معلمان برگزار شد

جشنواره غذای محلی به همت شهرداری با حضور معلمان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات