آغاز عملیات اجرایی ساماندهی بلوار شهید قدوسی توسط شهرداری نهاوند

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی بلوار شهید قدوسی توسط شهرداری نهاوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات