امسال ۹۳ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در اجرای پروژه های تعادل بخشی شرکت از اول سال ۱۳۹۷ تا ابتدای بهمن ماه بر طبق برنامه عملیاتی مدون نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن ۹۳ حلقه چاه در سطح استان اقدام شده و از اضافه برداشت ۳۰ حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره برداری کشاورزی با تقلیل منصوبات جلوگیری بعمل آمده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل ، مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو با بیان این مطلب افزود: جهت جلوگیری از کسری آبخوانهای زیرزمینی استان، مجموع صرفه جویی بعمل آمده در ۱۲۳ حلقه چاه مذکور ۵ / ۵ میلیون متر مکعب بوده که از مجموع چاههای پر شده در طول این بازه زمانی ۳۱ حلقه چاه غیر مجاز و ۲۴ حلقه چاه دارای اضافه برداشت با حجم صرفه جویی ۱ / ۳ میلیون متر مکعب آب مربوط به محدوده مطالعاتی اردبیل می باشد.

وی در خصوص اینکه برنامه تعادل بخشی جزو برنامه های اولویت دار وزارت نیرو میباشد اضافه نمود: تا بحال علیرغم کلیه محدودیت ه ا با عنایت به اقدامات غیر سازه ای شرکت، اعم از پر کردن چاه و جلوگیری از اضافه برداشت و نصب کنتور و... اثر بخشی مثبتی در آبخوانهای استان مشاهده گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات