نظارت حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بر کیفیت سوخت گاروئیل یورو ۴ توزیعی در سطح جایگاه های منتخب استان

نظارت حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بر کیفیت سوخت گاروئیل یورو ۴ توزیعی در سطح جایگاه های منتخب استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات