طرح جنگل کاری حاشیه جاده آبادان به اهواز در مورخ ۱۵ بهمن ۹۷ آغاز شد

طرح جنگل کاری حاشیه جاده آبادان به اهواز در مورخ ۱۵ بهمن ۹۷ آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات