حصول اطمینان از رعایت ملاحظلات زیست محیطی ارائه شده در گزارش ارزیابی زیست محیطی کارخانه سیمان تیس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات