حضور مهندس شاکری وجمعی از پرسنل اداره کل در راهپیمایی باشکوه روز ۲۲بهمن ماه ۹۷

حضور مهندس شاکری وجمعی از پرسنل اداره کل در راهپیمایی باشکوه روز ۲۲بهمن ماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات