بازدید سرزده مهندس شاکری از پاسگاه سرمحیط بانی سرملک شهرستان بردسیر و منطقه سنگ صیاد

بازدید سرزده مهندس شاکری از پاسگاه سرمحیط بانی سرملک شهرستان بردسیر و منطقه سنگ صیاد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات