دعوت مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از پرسنل، تشکل‌های زیست محیطی ودوستداران محیط زیست جهت شرکت در مراسم باشکوه ۲۲بهمن ماه ۹۷

دعوت مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از پرسنل، تشکل‌های زیست محیطی ودوستداران محیط زیست جهت شرکت در مراسم باشکوه ۲۲بهمن ماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات