متخلف شکار یک راس قوچ وحشی بدام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شهربابک افتاد

متخلف شکار یک راس قوچ وحشی بدام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شهربابک افتاد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات