برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه آتش نشانان ..........

یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات