سومین نشست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر با کارمندان شهرداری

سومین نشست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر با کارمندان شهرداری

سومین نشست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر با کارمندان شهرداری

سومین نشست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر با کارمندان شهرداری ...........

یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات