افتتاح ۱۸ طرح عمرانی برق رسانی در شهرستان شاهرود

افتتاح ۱۸ طرح عمرانی برق رسانی در شهرستان شاهرود

در ۴۰ سالگی بهار انقلاب انجام شد؛

افتتاح ۱۸ طرح عمرانی برق رسانی در شهرستان شاهرود

به مناسبت چهل سالگی انقلاب ، ۱۸ طرح عمرانی برق رسانی شهرستان شاهرود با اعتباری به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال افتتاح گردیدند.

طرح تجهیز پست زمینی خلیج فارس با مبلغ یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال ، سه طرح احداث و اصلاح دو هزار و ۵۸۹ متر شبکه فشار متوسط با اعتبار چهار میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال ، سه طرح احداث فیدرهای ۲۰ کیلوولت با هزینه ای معادل دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال ، دو طرح بهینه سازی و نصب ۵۰ دستگاه پست هوائی توزیع برق در نقاط مختلف شهرستان با مبلغ ۹ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال و دو طرح احداث ۹ هزار و ۳۸۷ متر شبکه فشار ضعیف جهت تامین برق متقاضیان با اعتبار پنج میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال، از جمله طرح های افتتاحی به شمار می روند.

دو طرح برقراری شبکه روشنائی معابر بلوار جدیدالاحداث بهاران و ملاکاظم و تقویت روشنائی بزرگراه امام خمینی (ره) بسطام و دوراهی مجن با اعتبار دومیلیارد و ۲۶ میلیون ریال، دو طرح اصلاح هشت هزار و۸۰۰ متر شبکه فشار ضعیف سیمی و تبدیل به کابل خودنگهدار با مبلغ سه میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال، طرح نصب چهار دستگاه قطع کننده (سکسیونر گازی) در بسطام، قاسم آباد، دوراهی مجن تاش و جاده جیلان باهزینه ۴۳۰ میلیون ریال، طرح احداث پست عمومی و سرخط جدید جهت بهبود ولتاژ در شهر مجن و دایرنمودن ایستگاه عمومی توزیع برق روستاهای چهارباغ، چهارطاق آقا بزرگ و بلوار داوود میرباقری بسطام با مبلغ یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال و طرح نصب یک ست خازن جهت بهبود پروفیل شهرمجن بااعتبار ۱۱۴ میلیون ریال، به عنوان طرح هایی هستند که مورد بهره برداری قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات