اولین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور (برادران)

اولین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور (برادران)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات