دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

استاندار قم با اشاره به اهمیت ارتقاء جایگاه نظام مهندسی ساختمان در بحث نظارت بر ساخت و ساز اظهار داشت: در این راستا دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان بایستی تقویت شود.

دکتر بهرام سرمست استاندار قم در نشست با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، طی سخنانی با بیان اینکه اعضای نظام مهندسی بازوی نظارتی دولت هستند اظهار داشت: ایفای دقیق نقش این سازمان در راستای اجرای قوانین مرتبط با ساختمان ضروری است.

استاندار قم با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی جهت توانمندسازی مهندسین ساختمان افزود: در بحث کمی به تعداد کافی مهندس داریم ولی باید زمینه ارتقاء دانش فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور فراهم شود.

سرمست ارتقاء سطح مهارت مهندسین را نیز مهم تلقی و خاطرنشان کرد: شکاف بین افراد دارای تخصص و نبود تجربه اجرایی موجب شده است تا سیاست های دولت در زمینه مهندسی ساختمان به درستی اجرا نشود.

نماینده عالی دولت در استان در بخش دیگری از سخنان خود توسعه خدمات الکترونیک را نیز مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: الکترونیکی نمودن فرایندها زمینه تخلف و دور زدن قانون را کاهش داده و موجب افزایش شفافیت و نهایتا اجرای دقیق تر سیاست های دولت در بحث راه و ساختمان می شود.

در ابتدای این دیدار نیز مهندس مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گزارشی از فعالیت های این سازمان ارائه کرد.

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

دانش فنی و تخصصی اعضای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات