سرپرست جدید نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه منصوب شد

سرپرست جدید نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات