خشکسالی بلای جان بزنگان /احیا نیازمند همکاری /کاهش ۳۰ درصدی آب دریاچه

خشکسالی بلای جان بزنگان /احیا نیازمند همکاری /کاهش ۳۰ درصدی آب دریاچه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات