کارگاه آموزشی پیشگیری ومبارزه با سرطان و همچنین برنامه های خود مراقبتی سازمانی به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان در اهواز

کارگاه آموزشی پیشگیری ومبارزه با سرطان و همچنین برنامه های خود مراقبتی سازمانی به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان در اهواز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات