صیادانی که ۳۱۰ قطعه گنجشک مازاد بر پروانه صید نموده بودند در شوشتر دستگیر شدند

صیادانی که ۳۱۰ قطعه گنجشک مازاد بر پروانه صید نموده بودند در شوشتر دستگیر شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات