تقدیر از مدیر مرکز پیش دبستانی سرو بدلیل فعالیت های زیست محیطی توسط اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

تقدیر از مدیر مرکز پیش دبستانی سرو بدلیل فعالیت های زیست محیطی توسط اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات