باند شکاروصید هوبره به دام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان افتادند

باند شکاروصید هوبره به دام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان افتادند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات