نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست با مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان در خصوص راه کارهای تامین مسکن پرسنل

نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست با مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان در خصوص راه کارهای تامین مسکن پرسنل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات