فرصت طلایی جهت پرداخت بدهی های معوق برای شهروندان

فرصت طلایی جهت پرداخت بدهی های معوق برای شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

  منبع خبر

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

   نظرات