شهرداری میناب در نظر دارد به استناد  بند یک صورتجلسه شماره ۶۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ مصوبات شورای اسلامی شهر میناب ، آهن آلات مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند .   لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-مدیریت حقوقی مراجعه نمایند.

شهرداری میناب در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره ۶۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ مصوبات شورای اسلامی شهر میناب ، آهن آلات مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-مدیریت حقوقی مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میناب

منبع خبر

شهرداری میناب

شهرداری میناب

شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

    نظرات