دفتر حقوقی نگاهبان سیستم و حافظ اموال و داراییهای شرکت است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت، مدیر و کارشناسان دفتر حقوقی برگزار گردید بر صیانت از حق و حقوق دولت و حفظ اموال و داراییهای شرکت و مستندسازی آنها تاکید گردید.

در این نشست درویشی با اشاره به اهمیت حل دعاوی حقوقی و تملک اراضی در طرحهای توسعه منابع آب، فعالیتهای دفتر حقوقی را امری خطیر و مهم توصیف کرد و از اقدامات انجام شده ابراز رضایت نمود. درویشی با اشاره به جایگاه دفتر حقوقی از این دفتر به عنوان نگاهبان سیستم و حافظ اموال و داراییهای شرکت نام برد و کار آنان را همطراز فعالیتهای ماندگار سازه ای در سطح شرکت دانست. وی با بیان اینکه فعالیتهای دفتر حقوقی فقط تملک اراضی و همکاری با پروژه ها نیست بلکه این دفتر باید بتواند به مثابه حافظ حقوق شرکت، اعم از حقوق فیزیکی، پرسنلی، مالی و معنوی موجبات تقویت کیان و ساختار شرکت را فراهم سازد. وی با اشاره به آسیبهایی که می تواند در دعاوی مطرح شده به شرکت وارد شود بر هوشیاری و دقت نظر همه همکاران دفتر حقوقی تاکید و عشق و علاقه به کار را لازمه تحول و ترقی در امور دانست.

مدیرعامل شرکت صیانت از بیت المال و صرفه جویی در مصرف منابع مالی را وظیفه ای بسیار مهم و خطیر دانست که ضمن تاکید بر رعایت آن توسط همه ارکان، دفتر حقوقی را بدنه اصلی دفاع از حقوق مادی و معنوی شرکت نامید و اظهار امیدواری کرد با استعانت از الطاف الهی و فرامین ائمه اطهار بتوان پاسداری امین برای صیانت از همه دستاوردها و منابع مالی شرکت بود. در ادامه جلسه علی اصغر احمدی مدیر دفتر حقوقی و کارشناسان این دفتر به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات