بر ارایه رویکردهای عملیاتی و برنامه های اشتغالزای آبزی پروری...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین حفاظت و بهره برداری و برنامه ریزی و جمعی از مدیران و کارشنان این دو معاونت با مدیرکل شیلات، معاون و مدیران آن برگزار گردید تفاهمات مشترک کاری وارد فاز برنامه ای شد تا بتوان با عملیاتی نمودن آن به ایجاد اشتغال مبتنی بر آبزی پروری یاری رساند.

در این جلسه افضلی مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به تفاهمات صورت گرفته و ابراز رضایت از هماهنگی ها و همکاری های قبلی  توسعه بازار آبزیان را منوط به همکاری های بیش از پیش شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دانست و شیوه های نوین آبزی پروری و به ویژه پرورش ماهی در قفس در مخازن سدهایی که از نظر قانونی برای آبزی پروری مشکلی ندارند را جزو برنامه هایی دانست که می توان با تهیه الزامات و پیش نویس برنامه های عملیاتی موجبات اشتغال بیشتر را فراهم ساخت.

درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت آبزی پروری بر عزم جدی شرکت در ورود به مباحث مرتبط و عملیاتی بازار آبزیان پرداخت اما پیروی از قوانین و دستورالعملهای موجود و شیوه های ابلاغی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب را لازم الاجرا دانسته و بر اهتمام طرفین بر رعایت الگوهای علمی و تایید شده تاکید نمود. درویشی اخذ مجوزهای استانی و ملی برای عملیاتی کردن برنامه های توسعه آبزی پروری در استان را عاملی برای تسهیل در ایجاد اشتغال دانست و خاطرنشان ساخت که با همکاری های چندجانبه با سازمانهای ذی ربط بتوان بر توسعه شیلات در استان افزود. وی ارایه پکیجی از شیوه های کارشناسی شده منضم به مجوزهای کارگروه رفع موانع تولید در استان را اصلی ترین ابزار برای رسیدن به مطلوب در چشم انداز توسعه آبزی پروری قلمداد کرد. در ادامه جلسه شهلایی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت از همکاری مجموعه خود برای توسعه همکاری ها در قالب قراردادهای مشترک خبر داد.  در ادامه نشست معاون شیلات و سایر کارشناسان دو طرف به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات