مقاله علمی-پژوهشی همکار شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در معتبرترین...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مقاله علمی کمال طاهری و همکاران در مجله معتبر

Land Degradation & Development انتشارات Wiley با ضریب تاثیر ۷.۲۷ به چاپ رسید. این مجله یکی از معتبرترین مجلات جهان در زمینه علوم خاک و محیط زیست بوده و دارای رتبه ۱ در علوم خاک و رتبه ۸ در علوم زیست محیطی است. عنوان مقاله Sinkhole susceptibility mapping: A comparison between Bayes based machine learning algorithms بوده و به بررسی روشهای مختلف برای ارزیابی مناطق مستعد به ایجاد فروچاله در دشتهای شمالی همدان  می پردازد.

طاهری رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت با تاکید بر اهمیت بررسی فروچاله ها و تهیه نقشه های مکانی خطر فروچاله برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در  اتخاذ تصمیم های درست و به موقع برای چاره جویی خطر یا کاهش اثرات آن، به کارهای قبلی خود و تیم تحقیقاتی همکارش اشاره کرد و گفت در مقاله اخیر روشهای مختلفی برای پهنه بندی نواحی مستعد فروچاله در  یک مطالعه موردی در ایران با هم مقایسه شده اند این روشها برای نخستین بار توسط مولفین مقاله به کار برده شده اند. وی با اشاره به مقاله  خود و همکارانش که در سال ۲۰۱۵ در مجله معتبر ژئومورفولوژی چاپ شده بود به وضوح نواحی خطر مشخص و حتی امکان وقوع فروچاله هایی با ابعاد و بسامدهای مختلف نیز تعیین شده بود که بر اساس آن هر ۵ سال احتمال وقوع یک فروچاله بزرگ در مقیاسی که اخیراً در  دشت کبودرآهنگ همدان رخ داد پیش بینی شده بود که فروچاله اخیر بعد از حدود ۱۰ سال و دقیقاً در زون پرخطر پیشنهادی مقاله طاهری و همکاران رخ داد.  طاهری این موضوع را از دو جنبه مهم دانست, نخست اینکه انجام اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مصارف بی رویه می تواند در به تاخیر انداختن یا جلوگیری از وقوع فروچاله ها موثر باشد، دوم اینکه  نتایج تحقیقات کاربردی می تواند در مدیریت منابع و برنامه ریزی های زیرساختی مدنظر قرار گیرد کما اینکه زون خطر پیشنهادی در مقالات پژوهشی معتبر می تواند با شرایط طبیعی انطباق بسیار بالایی داشته باشد.  رئیس گروه تحقیقات کاربردی مقاله اخیر را موفقیتی بزرگ برای خود، تیم تحقیقاتی و همکاران شرکت دانست و استفاده از روشهای نو و اتکا به داده های درست را عاملی بسیار مهم برای اتخاذ تصمیم های درست و البته بهنگام دانست.

طاهری با اشاره به اهمیت حمایت از فعالیتهای پژوهشی در سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای از مساعدت گروههای تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان به خاطر در اختیار گذاشتن برخی امکانات صحرایی و داده های مورد نیاز تقدیر کرد و خاطر نشان ساخت این کار بدون هرگونه حمایت مالی یا فوند پژوهشی به انجام رسیده است. وی فروچاله ها را آشکارترین شاهد ناپایداری آبهای زیرزمینی دانست که نباید از آن غافل بود. از طاهری تاکنون ۸ مقاله ISI و حدود ۱۰۰ مقاله علمی در کنفرانسهای داخلی و خارجی و  بیش از ۱۰ عنوان تدوین کتاب به چاپ رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات