معاونت منابع انسانی، مالی وپشتیبانی باید بتواند زیرساختهای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل، ومعاون منابع انسانی، مالی وپشتیبانی شرکت، ذیحساب، مدیران، روسای گروه و همکاران این معاونت در سالن جلسات برگزار گردید بر لزوم تعالی سازمانی و برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی منابع انسانی و مالی تاکید گردید.

دراین جلسه که با سخنان قبادی معاون منابع انسانی، مالی وپشتیبانی شرکت آغاز گردید بر رعایت آیین نامه های موجود و اولویت بندی در هزینه های شرکت برون سپاری، جانمایی صحیح نیروی انسانی، جانشین پروری و مستند سازی اموال و دارئیها تاکید گردید. درادامه مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه، مدیر امور خدمات وپشتیبانی، مدیرامور مالی وذیحسابی و روسای گروههای مختلف به بیان نظرات ودیدگاههای خود پرداختند.

درویشی مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به اهمیت معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی در نظام بخشیدن شرکت، بیشترین مسئولیت شرکت داری را متوجه این معاونت دانست و بر ایجاد برنامه ریزی های اصولی برای فراهم سازی زیرساختهای تحول اداری وچشم انداز متعالی شرکت تاکید کرد. وی با اشاره به اهیمت این بخش با تاکید مجدد به ساماندهی نیروی انسانی، لزوم برنامه ریزی های سیستمی برای هدایت شرکت را اساسی خواند وخاطرنشان ساخت باید بتوان از همه مواهب مالی وفنی شرکت برای ارتقای سطح رفاه همکاران و ارائه بهینه خدمات به ذی نفعان بهره جست.

درویشی با اشاره به ظرفیتهای بسیار بالای نیروهای فنی – تخصصی دراین معاونت شرکت آب منطقه ای کرمانشاه را در سال آتی را شرکتی دانست که در حال گذار از طرحهای توسعه ای و تبدیل به سیستم بهره برداری بوده وباید با تمام توان پشتیبانی های لازم برای تحقق این مهم انجام گیرد.وی با اشاره به فعال شدن کارگروه مستند سازی اموال ودارائیها، تبدیل ظرفیتهای ایجاد شده به درآمد برای شرکت را عاملی برای ایجاد انگیزه های جدی کار دانست و برجانشین پروری، ساماندهی نیروی انسانی و رشد و تعالی مستمر سازمانی با آموزشهای به هنگام تاکید کرد.

در ادامه همکاران بخشهای مختلف این معاونت به بیان اظهارات، مشکلات دیدگاههای خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات